Iga-aastane Utria dessant toimus 20. korda 11.–13. jaanuarini Ida-Virumaal. Startis kokku 24 võistkonda Eestist, Lätist, Soomest, Inglismaalt ja Poolast. Võistluse lõpetas 19 võistkonda. Pärja Õun ja tema kaaslased Sirle Baldesport-Märss (42), Merje Meerits (42) ja Kärt Praks (27) saavutasid 15. koha. Võistkonna abimees oli Jaan Salvan, kes hoolitses selle eest, et kaaslasi ootaks kontrollpunktides soe jook, toetav ja julgustav sõna, ning vajaduse korral vaidles kohtunikega.

Võistlustingimused olid rasked. Miinuskraadid, enamik harjutusi tuli teha öösel, liikumistee oli märg ja soine, ületada tuli palju kraave ja kogu aeg oli kiire. Korraldajatelt saadi väga täpsed ajapiirid, millal tuli järgmisse kontrollpunkti jõuda. Vigade tegemiseks ja eksimiseks ruumi ei jäänud. Võistluse lõpuks oli selge, et meredivisjoni võistkond oli katsumuseks füüsiliselt ja vaimselt valmis. Olles ligi 40 tundi magamata, läbiti väga raskel maastikul pimedas ja külmas umbes 115 kilomeetrit. Finišisse Sinimäe küla külje alla jõuti väsinult ja väga rahulolevana.

Registreerimine Utria dessandile ja varustuse kontroll Kaitseliidu Alutaguse maleva staabis. Esiplaanil leitnant Merje Meerits, kes igapäevaselt on teenistuses Viru jalaväepataljonis.
Foto: Jaanus Lensment
Stardijoonel. Võistkonna tugiisik Jaan Salvan ja võistkonna juht Merje Meerits planeerivad järgmist kohtumise kohta.
Foto: Jaanus Lensment
Kaardiluure: püütakse leida parim marsruut järgmisse kontrollpunkti. Arvestama peab muu hulgas kraavide, pimeduse, soo ja metsa ning vastutegevusega.
Foto: Jaanus Lensment
Valitud marsruut arutatakse üheskoos läbi, kõik võistkonna liikmed peavad toimuvaga kursis olema.
Foto: Jaanus Lensment
Pärja Õun püüab kontrollpunktis Echo oma käsi vabastada.
Foto: Jaanus Lensment
Kontrollpunktis Bravo oli ülesandeks kauguste hindamine. Esiplaanil nooremleitnant Kärt Praks, kes tavaelus on tegevväelane Mereväes ja lisaks peab saja pealist utekarja oma talus Raplamaal.
Foto: Jaanus Lensment
Kauguse määramine ilma lambita oleks võimatu.
Foto: Jaanus Lensment
Elementaarsed asjad tehakse ära ka äärmuslikes oludes. Taamal võistkonna abimees Jaan Salvan.
Foto: Jaanus Lensment
Jalgade eest tuleb hoolitseda igal võimalusel. Pilt on tehtud umbes 12 tundi pärast starti.
Foto: Jaanus Lensment
Patrulli ajakava, kus on näha kui palju aega on liikumiseks järgmisesse kontrollpunkti ja palju seal on aega ülesande sooritamiseks.
Foto: Jaanus Lensment
Rännak Sirgala harjutusväljal ehk Peebu kuningriigis. Järgmine kontrollpunkt on umbes kuue kilomeetri kaugusel.
Foto: Jaanus Lensment
Viimane katsumus on lõpujooks üle Põrguaugu mäe Sinimägede memoriaali juurde. Rajal on oldud juba ligi 40 tundi.
Foto: Jaanus Lensment
Finiš on käeulatuses. Vasakult teine on Sirle Baldesport-Märss, kes tavaelus töötab Soome saatkonnas perenaisena.
Foto: Jaanus Lensment
Lõpuks ometi finiš! Külm teekond on seljataga.
Foto: Jaanus Lensment
Jällegi varustuse kontroll. Võistluse jooksul ei tohtinud mitte midagi ära kaotada.
Foto: Jaanus Lensment
Võistkond number 16 - Sirle Baldesport-Märss, Kärt Praks, Merje Meerits ja Pärja Õun Sinimäe koolis Utria dessandi lõputseremoonial. Võistlus lõppes nende jaoks umbes kolm tundi tagasi.
Foto: Jaanus Lensment